Verantwoord of Betrokken?

Verantwoord of Betrokken; een wereld van verschil.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt door Willem Lageweg, directeur MVO Nederland, uitgelegd als “een nieuwe integrale visie op ondernemerschap waarbij de ondernemer behalve het streven naar winst (Profit), ook rekening houdt met het effect van zijn of haar activiteiten op het milieu (Planet) en waarbij hij of zij oog heeft voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (People).” Het gaat om het vinden van de balans tussen deze drie P’s.

Bij Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) gaat het daarentegen om het geven van steun aan maatschappelijke initiatieven en het tonen van betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken in de directe of indirecte omgeving van de onderneming.