Word founder, sponsor of vriend van de Pijnacker-Nootdorpse Uitdaging!

Founders, sponsors en vrienden stellen jaarlijks geld beschikbaar en maken zo het werk van de Pijnacker-Nootdorpse Uitdaging mede mogelijk. Zonder hun betrokkenheid bij de lokale samenleving kan de Pijnacker-Nootdorpse Uitdaging niet bestaan.

Tegenprestatie: 

 • De Pijnacker-Nootdorpse Uitdaging geeft in al haar media-uitingen aan wie haar founders zijn;
 • Het logo van uw bedrijf wordt gepubliceerd op de website van de Pijnacker-Nootdorpse Uitdaging;
 • Vermelding van uw bedrijf in het jaarverslag van de Pijnacker-Nootdorpse Uitdaging;
 • De Pijnacker-Nootdorpse Uitdaging geeft u als bedrijf de mogelijkheid zichtbaar te zijn;
 • Zichtbaarheid op de website, Facebook-, Twitter- en LinkedIn-pagina’s van de Pijnacker-Nootdorpse Uitdaging

Welke reden en voordeel heeft het om founder te worden? 

 • De bedrijfsvisie dat steun geeft aan duidelijk lokaal en maatschappelijk verantwoord initiatief een positief imago bevordert.
 • Het bevorderen van een krachtige lokale regio, leidt tot een versterkte positie van deze regio
 • Goede (en extra) contacten met het lokale bedrijfsleven, het sociaal maatschappelijke domein en de lokale overheid, versterken de maatschappelijke en commerciële positie van het bedrijf
 • Vooruit lopen in maatschappelijke ontwikkelingen, (maatschappelijk) initiatief nemen, van relaties bondgenoten maken en communiceren wat het bedrijf wil, leidt tot een beter imago en draagt indirect bij aan de resultaten
 • Het steunen van zo’n breed lokaal initiatief geeft positieve uitstraling voor bedrijf en verhoogt de interne bedrijfstrots.
 • Het verbindt collega-Founders en -ondersteuners.
 • Het als bedrijf helder kiezen voor brede lokale steun aan diverse culturele, maatschappelijke, sociale en sportieve instellingen is een positief signaal. Het biedt tevens de mogelijkheid om in één vorm maatschappelijke doelen te steunen en niet telkens te moeten afwegen of incidentele steunvragen al dan niet moeten worden gehonoreerd.
 • Het bedrijf kan zich hiermee profileren en zich positief onderscheiden in Maatschappelijk Betrokken Ondernemerschap, en heeft daarmee een aantrekking op de arbeidsmarkt van sociaal bewogen medewerkers en professionals.

Waar het concreet om gaat:

Founders dragen jaarlijks 5.000 euro bij

Sponsors dragen jaarlijks 1.500 euro bij

Vrienden van dragen jaarlijks 500 euro bij

Ook Founder worden?

Heeft u interesse in het founderschap? Of wilt u sponsor of vriend worden? Wij staan u graag te woord. U kunt contact opnemen met Birgit Snelleman, manager van Pijnacker-Nootdorpse Uitdaging via 06-25433348 of emailadres: info@pijnackernootdorpseuitdaging.nl.