Een tevreden Zonnebloem (maatschappelijk organisatie) over de 2e Beurvloer

| 31 oktober 2016

SAMENWERKING MET HET LOCALE BEDRIJFSLEVEN OP EEN SUCCESVOLLE BEURSVLOER

Op donderdag 27 oktober deden Babs Waser en ondergetekende mee aan de “beursvloer 2016” georganiseerd  door de Stichting de Pijnacker-Nootdorpse Uitdaging.

Wat is de beursvloer?
Onder het motto “Geen contract, maar contact” biedt de Maatschappelijke Beursvloer verenigingen, stichtingen en scholen jaarlijks de gelegenheid om in contact te komen met lokale bedrijven. Enerzijds om met elkaar kennis te maken en anderzijds om elkaar te ondersteunen. Ontmoetingen tussen mensen met verschillende achtergronden die elkaar veel te bieden hebben. Bijzondere ontmoetingen die bijzondere matches opleveren!

Onze insteek is het voor de Zonnebloem kunnen invullen van een maatschappelijk betrokken uiting.  Dit houdt voor bedrijven in, het vrijwillig investeren van expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in de lokale samenleving. Na de gong op de beurs in de grote zaal van Ipse de Bruggen in Nootdorp kon er worden gehandeld,  of met andere woorden startten we met de gesprekken.

Het resultaat?  Babs en ik scoorden 7 matches, zeg maar 7 door de notaris bekrachtigde “overeenkomsten” die we in de komende tijd verder met onze contacten zullen uitwerken.

Wat hebben we voor onze afdeling bereikt? Kleine uitstapjes (zie 1 t/m 5) volgend jaar voor onze gasten.
1.  Riverdale Nootdorp, rondleiding in dit bedrijf, een online webshop op het gebied van wonen en woonaccessoires.   Een rondleiding met koffie voor ongeveer 10 personen.
2.   Rabobank Zuid-Holland midden, een verzorgd dagje uit voor rond 10 personen met vrijwilligers van de bank.
3.  Hoeve Biesland. Met ca. 8 personen in het voorjaar de Hoeve bezoeken, liefst met gasten die een achtergrond hebben in het boeren- of tuindersbedrijf .
4. Carlo Straver culinair. Een uitje vóór 1 april waarbij voor ca. 8 personen een eenvoudig te bereiden maaltijd wordt klaargemaakt en gezamenlijk wordt geconsumeerd. Het stimuleren dat gasten een afspraak maken om een keer daarna samen of met meerdere gasten thuis te eten.
5. Zorgkwekerij Bloei aan de Europalaan 18 (orchideeënkwekerij) biedt aan ca. 8-10 gasten te ontvangen voor een rondleiding en een workshop.
6. Voor onze vrijwilligers: B.H.V. Nederland (Bedrijfs Hulp Verlening, Kees Weerheim) het verzorgen van een avondcursus hoe om te gaan met reanimatie en A.E.D. en andere acute problemen die zich voor kunnen doen als wij met gasten op stap zijn.   
7.  Tot slot bereikten we met de Telstar een match om van voornoemde activiteiten een stukje met foto te plaatsen.  De bedrijven die we spraken zien PR en publiciteit graag van onze kant ondersteund.

Na een uur op de beurs actief te zijn geweest, konden we terugzien op een rijk gevulde portefeuille van in 2017 te realiseren initiatieven. Volgend jaar is onze afdeling zeker weer op de beursvloer aanwezig. In totaal kwamen er op de beurs maar liefst 187 matches tot stand.

Frans Lettinga (voorzitter) en Babs Waser (teamleider activiteiten)

match