Speelregels voor het indienen van een vraag bij de Pijnacker-Nootdorpse Uitdaging

De Pijnacker-Nootdorpse Uitdaging (PNU) brengt ondernemers en maatschappelijke organisaties bij elkaar en realiseert matches op het gebied van middelen, menskracht en materialen en kennis. Denk aan het aanbieden van expertise, het leveren van producten (laptops, inboedel etc.) of het beschikbaar stellen van kantoorruimte. Bijna alles is mogelijk! Maar sommige dingen doen we niet. Daar willen we duidelijk in zijn. Hieronder vindt u enkele veelgestelde vragen en spelregels. Lees deze aub goed door voordat u een aanvraag indient.

Veelgestelde vragen

Wie kunnen een aanvraag indienen bij de xx Uitdaging?
Stichtingen, verenigingen of burgerinitiatieven zonder winstoogmerk die zich met hun activiteiten richten op de gemeente Pijnacker-Nootdorp (dus inclusief Delfgauw)

Wijkt de Pijnacker-Nootdorpse Uitdaging wel eens af van deze grenzen?
Soms. Als er bijvoorbeeld een bedrijf of initiatief net buiten Pijnacker-Nootdorp is waar geen Uitdaging is. In dat geval kan het bestuur besluiten toch een match te maken.

Mijn organisatie is gevestigd binnen de regio maar onze projecten liggen daarbuiten. Kan ik toch een aanvraag indienen bij de Pijnacker-Nootdorpse Uitdaging?
Nee, de matches met de lokale ondernemers zijn bestemd voor projecten die zich richten op de bewoners van onze regio. De vestigingsplaats van de organisatie is daaraan ondergeschikt.

Mijn organisatie is gevestigd buiten de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Kan ik voor een project dat zich wel afspeelt binnen Pijnacker-Nootdorp een uitdaging indien?
Ja dat kan. Het project moet gericht zijn op de inwoners van Delfgauw, Nootdorp en Pijnacker en in deze plaatsen plaatsvinden. Wanneer de uitdaging wordt ingediend door een organisatie buiten deze regio zal gelet worden op het draagvlak dat de organisatie binnen de regio heeft.

Speelregels voor “het spel” van het matchen

 1. De indiener van een aanvraag is een stichting, vereniging of burgerinitiatief zonder winstoogmerk.
 2. De indiener beschikt over onvoldoende (financiële) middelen om de uitdaging zelf op te lossen.
 3. De ingediende uitdaging is gericht op het verbeteren van de leefkwaliteit in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
 4. De Pijnacker-Nootdorpse Uitdaging vergoedt geen kosten die al zijn gemaakt. U kunt bij ons alleen een uitdaging indienen ten behoeve van een toekomstige gebeurtenis.
 5. De Pijnacker-Nootdorpse Uitdaging accepteert geen uitdagingen die puur financieel van aard zijn. Alle matches vinden plaats met gesloten beurzen: er gaat geen bedrag van de bankrekening van een bedrijf naar de bankrekening van een maatschappelijk initiatief. De Haagse Uitdaging daagt maatschappelijke initiatieven uit creatief te zijn: ‘Op welke manier kan een ondernemer in natura helpen?’
 6. Er mag geen sprake zijn van een exploitatietekort bij het maatschappelijke initiatief dat een aanvraag doet.
 7. De volgende zaken steunt de Pijnacker-Nootdorpse Uitdaging niet:
  • bijdragen voor individuen;
  • aankoop of nieuwbouw van huisvesting;
  • normale exploitatie van een organisatie, oftewel uitdagingen met een structureel karakter (gas, water, verzekeringen, normaal onderhoud, vast personeel, en dergelijke). We bemiddelen wel in  het zoeken naar tijdelijke (werk)locaties.
 8. De matchgroep besluit over de aanvragen. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen dat besluit.
 9. De Pijnacker-Nootdorpse Uitdaging heeft het recht over gemaakte matches te communiceren, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt.