Tips formuleren vraag en aanbod

Hoe concreter u uw vraag en aanbod formuleert, hoe groter de kans dat u een goede match kunt maken. We werken met vier thema’s: expertise, menskracht, middelen en netwerk.

Aanbod van bedrijven:

Wat kunt u als bedrijf aanbieden aan een maatschappelijke organisatie?

Expertise / kennis: 

 • Communicatie, bijvoorbeeld vormgeving van poster, opzetten van digitale nieuwsbrief.
 • Financiën, bijvoorbeeld opzetten van boekhouding, opzetten van jaarrekening.
 • Administratie, bijvoorbeeld secretariële ondersteuning bij het inrichten van de administratie.
 • Organisatieadvies in het algemeen, bijv. aanbrengen van focus of missie en visievorming.


Menskracht / hand-en-spandiensten (bijvoorbeeld in het kader van teambuilding)

 • Hulp bij het opknappen van een clubgebouw.
 • Hulp bij de organisatie van een evenement.


Middelen / materialen / faciliteiten:

 • Spullen voor een 2e leven: tafels, stoelen, kasten, computers, laptops.
 • Gebruik maken van vergaderruimte, beamer, kopieerapparaat.


Netwerk / contacten:

 • Netwerk ter beschikking stellen voor de doelen van de maatschappelijke organisatie: bijvoorbeeld het inzamelen van afgedankte spullen onder de werknemers en klanten.
 • Aanbieden van spreektijd bij een bedrijvennetwerkbijeenkomst tbv naamsbekendheid.
 • Plaatsen van vrijwilligersvacatures op het intranet.

Aanbod van maatschappelijke organisaties  

Wat kunt u als maatschappelijke organisatie aanbieden aan een bedrijf?

Expertise / kennis:

 • Als goed doel heeft u expertise en kennis gekoppeld aan organisatiedoelstelling die voor het bedrijf relevant of interessant kunnen zijn (bv over een bepaalde doelgroep of een specifiek thema).
 • Presentatie of workshop verzorgen over de eigen expertise en kennis.


Menskracht / hand-en-spandiensten:

 • Vrijwilliger van jouw organisatie kan helpen bij een klus van het bedrijf (ontvangst  bij evenement, kritisch website doorlezen en feedback geven, foto’s maken).
 • Verzorg een workshop (koken, salsa-les, etc).
 • Bied een werkplaats voor een medewerker van het bedrijf na een periode van langdurige ziekte of burn-out om weer te wennen aan de dagelijkse routine van werk.
 • Bied een werkplek aan waar medewerkers relevante ervaring op kunnen doen die niet binnen het bedrijf opgedaan kan worden (bijv. een bestuursfunctie).


Middelen / materialen / faciliteiten:

 • Stel uw locatie ter beschikking aan het bedrijf.
 • Stel de materialen beschikbaar (bv speelgoed voor de kinderen van de medewerkers tijdens een bedrijfsborrel).
 • Toegangskaartjes voor jouw voorstelling.
 • Verzorg  een optreden, voorstelling of workshop.
 • Tastbare, persoonlijke herinnering aan de samenwerking.
 • Rondleiding geven/ kijkje in de keuken.
 • Teamuitje, iets leuks voor de medewerkers van het bedrijf.
 • Activiteit voor kinderen van medewerkers van het bedrijf.


Netwerk / contacten:

 • Bied PR in nieuw netwerk (via website, eigen krantje, nieuwsbrief,  zorg  voor plaatsing van een persbericht).
 • Bied op andere wijze toegang tot het netwerk van je organisatie (introduceren, actief linken aan mensen die je kent).