Klussenbank
Vraag / Aanbod
Status: gerealiseerd

bestrating en handjes die kunnen bestraten rondom de beweegapparaten in onze tuin van Veenhage

Omschrijving

In de achtertuin van Veenhage bevinden zich 2 beweegapparaten . Nu is er onvoldoende loop ruimte om optimaal gebruik te maken van deze beweeg apparaten. Er zou rondom tegels en bestraat moeten worden zodat de bewoners er optimaal en veilig gebruik van kunnen maken.

Match informatie

Aanvraagdatum 28-06-2016

Extra gegevens

Contactgegevens
Naam organisatie pieter van foreest locatie Veenhage
Missie van de organisatie Zorginstellingen Pieter van Foreest biedt ondersteuning en zorg aan mensen die door beperking of ziekte hulp nodig hebben bij het invullen van hun dagelijks leven. Wij doen dat met kennis van en respect voor de persoonlijke levensopvatting van onze cliënten, zowel achter de eigen voordeur als in veilige, vertrouwde wijkvoorzieningen. Wij verbinden wat niet meer kan aan wat haalbaar is, met persoonlijke en deskundige inzet. Daarmee bieden wij onze cliënten de mogelijkheid om hun leven zo zinvol, veilig en vertrouwd mogelijk in te vullen.
Voornaam Ellen
Achternaam van de sande
Straat + huisnummer meidoornlaan 2
Postcode nootdorp
Plaats 2631 GC
Telefoonnummer 0153108951
Telefoonnummer (061) 746-6752
E-mailadres e.van.de.sande@pietervanforeest.nl
Wat wilt u aanvragen?
Vraag bestrating en handjes die kunnen bestraten rondom de beweegapparaten in onze tuin van Veenhage
Uw vraag In de achtertuin van Veenhage bevinden zich 2 beweegapparaten . Nu is er onvoldoende loop ruimte om optimaal gebruik te maken van deze beweeg apparaten. Er zou rondom tegels en bestraat moeten worden zodat de bewoners er optimaal en veilig gebruik van kunnen maken.
Doel van uw vraag beweging voor ouderen is erg belangrijk en het doel daarvan is dat bij mooi weer vele bewoners met familie, vrijwilligers, medewerkers of zelf hier gebruik van gaan maken. of zelf als therapie met de fysiotherapeut en samen met de klein kinderen op een veilige manier.
Doelgroep ouderen .
Uitsplitsing van uw vraag tegels voor de bestrating ( 35 vierkante meter ) mensen om te bestraten.
Andere betrokken organisaties nvt
Overige opmerkingen de tegels die we nodig hebben is niet afhankelijk van een bepaald soort of afmetingen.
Captcha