Vraag / Aanbod
Status: open

Ondersteuning bij activiteiten voor ouderen.

Omschrijving

Op het formulier, dat ik tijdens de informatie-avond heb ingevuld en bij u ingeleverd, staat in algemene termen de behoefte van SBO aan ondersteuning. Ik begrijp dat dit voor u nog niet concreet genoeg is. Op dit moment kan ik de vraag niet nader toespitsen op een bepaald item of project. Maar ik vind het concept van de Pijnacker-Nootdorpse Uitdaging zo interessant, dat ik graag met u in overleg en contact wil blijven om te bezien of we in de nabije toekomst wel tot samenwerking kunnen komen voor een bepaalde activiteit.

Match informatie

Aanvraagdatum 28-05-2016