Vraag / Aanbod
Status: open

Ondersteuning bij activiteiten voor ouderen.

Omschrijving

Op het formulier, dat ik tijdens de informatie-avond heb ingevuld en bij u ingeleverd, staat in algemene termen de behoefte van SBO aan ondersteuning. Ik begrijp dat dit voor u nog niet concreet genoeg is. Op dit moment kan ik de vraag niet nader toespitsen op een bepaald item of project. Maar ik vind het concept van de Pijnacker-Nootdorpse Uitdaging zo interessant, dat ik graag met u in overleg en contact wil blijven om te bezien of we in de nabije toekomst wel tot samenwerking kunnen komen voor een bepaalde activiteit.

Match informatie

Aanvraagdatum 28-05-2016

Extra gegevens

Contactgegevens
Naam organisatie Samenwerkende Bonden voor Ouderen (SBO)
Missie van de organisatie SBO treedt op als belangenbehartiger van ouderen (vanaf 55 jaar) in Pijnacker-Nootdorp op een zo breed mogelijk terrein en vertegenwoordigt de deelnemende bonden (KBO en PCOB ) in overlegorganen op het gebied van ouderenbeleid.
Voornaam Paul
Achternaam Clabbers
Straat + huisnummer Veenkamp 41
Postcode Nootdorp
Plaats 2632 AK
Telefoonnummer 0648475780
Telefoonnummer
E-mailadres pajmclabbers@gmail.com
Wat wilt u aanvragen?
Vraag Ondersteuning bij activiteiten voor ouderen.
Uw vraag Op het formulier, dat ik tijdens de informatie-avond heb ingevuld en bij u ingeleverd, staat in algemene termen de behoefte van SBO aan ondersteuning. Ik begrijp dat dit voor u nog niet concreet genoeg is. Op dit moment kan ik de vraag niet nader toespitsen op een bepaald item of project. Maar ik vind het concept van de Pijnacker-Nootdorpse Uitdaging zo interessant, dat ik graag met u in overleg en contact wil blijven om te bezien of we in de nabije toekomst wel tot samenwerking kunnen komen voor een bepaalde activiteit.
Doel van uw vraag Zie bovenstaand antwoord.
Doelgroep Ouderen vanaf 55 jaar in Pijnacker-Nootdorp
Uitsplitsing van uw vraag
Andere betrokken organisaties Op dit moment niet.
Overige opmerkingen N.v.t.
Captcha